Bezpłatna wycena montażu pompy ciepła

Dotacje CZYSTE POWIETRZE

Od 15 lipca 2022r właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dopłatę do wymiany starego pieca, wymianę drzwi i okien oraz ocieplenie domu z programu Czyste Powietrze Plus mogą otrzymać wypłatę pieniędzy nawet na pokrycie 50 % inwestycji jeszcze przed rozpoczęciem planowanego remontu.
Jakie zmiany nastąpiły w programie? Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z proggramu Czyste Powietrze Plus? Jak i gdzie złożyć wniosek?

Program Czyste Powietrze Plus czym się różni od programu Czyste Powietrze?

Celem nowego programu “Czyste Powietrze Plus” jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez:
• wymianę starego pieca na nowe ekologiczne źródła ciepła;
• poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W przypadku programu “Czyste Powietrze”, maksymalna kwota dotacji wynosiła 69.000 zł. W przypadku nowego programu “Czyste Powietrze Plus” maksymalna kwota dotacji została zwiększona o 10 tys. zł i wynosi aż 79.000 zł.

Co ważne, Program “Czyste Powietrze Plus”, którego głównym celem jest walka ze smogiem, umożliwia uzyskanie prefinansowania przed rozpoczęciem remontu do 50% kosztów całej inwestycji. Czyli w przypadku otrzymania maksymalnej kwoty dotacji możemy dostać prawie 40 tys zł. Dopłatami są objęte prace termomodernizacyjne budynku oraz wymiana nieefektywnego źródła ciepła na ekologiczne, spełniające najwyższe normy. Dofinansowanie możemy otrzymać m.in. na:

Z programu Czyste Powietrze Plus mogą skorzystać wszystkie osoby, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Jakie wymogi trzeba spełnić aby skorzystać z programu Czyste Powietrze Plus?

Warunkiem do skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są tak jak poprzednio progi dochodowe. Z prefinansowania mogą skorzystać beneficjenci, którzy kwalifikują się do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.
47.000 zł– otrzymać mogą osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego wynosi – do 1.564 zł, zaś jednoosobowego – do 2.189 zł;
79.000 zł– objęte są rodziny o niższych dochodach. których średni miesięczny dochód na jednego członka, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego wynosi – do 900 zł, zaś jednoosobowego – do 1.260 zł

Czyste Powietrze Plus–zasady

• pierwszym warunkiem, który trzeba spełnić jest przesłanie umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie odpowiedznich prac remontowych zgodnych z zapisami programu. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacona bezpośrednio na konto wykonawcy. W ramach realizowanego przedsięwzięcia można podpisać z wykonawcami maksymalnie do trzech umów. Co ważne, dokumenty mogą zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych.

• drugi warunek to złożenie przez właściciela budynku mieszkalnego wniosku końcowego o wypłatę środków na podstawie ostatecznej faktury i protokołu odbioru. Druga część dofinansowania będzie wypłacona do 30 dni od daty złożenia dokumentu.

Jak i gdzie złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?

Wniosek należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku takiego podpisu, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować dokument, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Formularz wniosku o dofinansowanie został rozszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca deklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia.

Z każdym rokiem rośnie popularność powietrznych pomp ciepła. Wszystko za sprawą dostępności dla każdego nowego czy też modernizowanego budynku mieszkalnego. Montaż pompy ciepła jest prosty, a cena przystępna. Pewnie zastanawiacie się jak działa pompa ciepła powietrze-woda i dlaczego warto w nią zainwestować?

Działanie pompy ciepła powietrze – woda?

Powietrzna pompa ciepła wykorzystuje źródła energii odnawialnej z zewnątrz aby wprowadzić energię nagromadzoną w powietrzu  do budynku w celu ogrzewania lub chłodzenia.

Urządzenie przy wykorzystaniu powietrza, które dzięki czynnikowi chłodniczemu i odpowiedniemu sprężeniu wytwarza ciepło użytkowe, wykorzystane później do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Pompa ciepła działa dobrze zarówno latem jak i zimą. Nawet gdy na zewnątrz budynku panuje niska temperatura oscylująca w granicach do -25 stopni Celsjusza, urządzenie ogrzewa dom i wodę do optymalnej temperatury.

Pompa ciepła SPLIT – z czego się składa?

Cała metoda pompy ciepła opiera się na prostym i dobrze znanym mechanizmie, który wykorzystywany jest chociażby w lodówkach. Jej najważniejszymi elementami są: sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i parownik. Pompa Ciepła nie mogłaby działać bez czynnika roboczego, którym jest czynnik chłodniczy. To nic innego jak ciecz, która krążąc wewnątrz układu i wrząc pod niskim ciśnieniem oraz w niskiej, nawet pokojowej temperaturze pobiera ciepło. Dla przykładu – izobutan, bardzo popularny związek chemiczny stosowany w dzisiejszych lodówkach charakteryzuje się temperaturą wrzenia już na poziomie -11,7 °C.
Powyżej przedstawiamy model budowy urządzenia, w którym jednostki dzielą się na dwa podzespoły- zewnętrzny i wewnętrzny. Takie urządzenie nosi nazwę „split”(ang. – oddzielony)

Pompa ciepła powietrze – woda – instalacja

Pompy ciepła typu powietrze – woda można przyłączyć już do istniejącej instalacji grzewczej bez potrzeby wymieniania jej na nową. Bez problemu poradzi sobie z istniejącą już instalacją grzejnikową, podłogową czy mieszaną.

Pompy ciepła SPLIT – dlaczego warto?

Pompy ciepła powietrze-woda to wysoce efektywne urządzenie jeśli chodzi o ogrzewanie budynku. Jest to znakomita alternatywa dla pomp gruntowych ponieważ jej koszty montażu są znacznie niższe.
Coraz więcej osób decyduje się na montaż pompy ciepła ponieważ koszty ogrzewania domu zasilanego innymi źródłami ciepła jak np. kotły na gaz czy węgiel są znacznie wyższe.
Połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką daje niezależność energetyczną co za tym idzie niskie koszty ogrzewania całego domu i stały dostęp do ciepłej wody użytkowej.
Do największych zalet Pomp ciepła typu SPLIT należą:

• szybkość montażu – nie trzeba robić odwiertów, instalator jest w stanie zamontować powietrzną pompę ciepła w ok. 3 dni,

• uniwersalność – urządzenie można montować w nowych oraz już istniejących budynkach, zajmują mało miejsca w przeciwieństwie do pomp gruntowych,

• bezpieczeństwo – ogrzewanie pompą ciepła SPLIT nie wiąże się z ryzykiem wybuchu, zaczadzenia czy pożaru niż w przypadku innych źródeł ciepła,

• komfort użytkowania – pompy ciepła są całkowicie bezemisyjne, czyste i ciche,

• wielofunkcyjność – urządzenie pozwala na ogrzewanie domu, grzanie wody użytkowej oraz na chłodzenie pomieszczeń,

• ekologia – eksploatacja nie powoduje emisji szkodliwych związków do środowiska,

• długa żywotność – szacuje się, że żywotność pompy ciepła wynosi nawet 20 lat, 

W ofercie ATA eco Geneza znajdują się pompy ciepła typu powietrznego, które z uwagi na swoją specyfikację nadają się zarówno do nowych czy modernizowanych budynków mieszkalnych. Nasi instalatorzy, posiadają wszelkie uprawnienia gazowe, które pozwalają na bezpieczny montaż urządzenia.