Wentylacja mechaniczna – Rekuperacja

Rekuperacja w domu

Ważnym aspektem jest kontrola i Wentylacja to ważny element instalacji każdego budynku, który polega na wymiana powietrza, między pomieszczeniami, a przestrzenią na zewnątrz. Poprawnie działająca wentylacja jest nieodzowna w budynkach, gdzie przebywają ludzie lub zwierzęta. Powietrze dopływające z zewnątrz budynku zapewnia wymianę powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które jest niezbędne do oddychania i dobrego samopoczucia ludzi. Istotne jest to zwłaszcza w warunkach pojawienia się w powietrzu dodatkowych zanieczyszczeń takich jak dym papierosowy, pyły, itp.

Aby zapewnić odpowiednią świeżość powietrza w pomieszczeniu ze względów higienicznych (dla usunięcia zapachów wytworzonych przez człowieka), wymagana jest w powietrzu wentylującym pewna minimalna ilość powietrza zewnętrznego. Ten niezbędny strumień powietrza zewnętrznego jest związany przeważnie z liczbą osób przebywających w danym pomieszczeniu.

Okazuje się zatem, że sprawna wentylacja mechaniczna lub rekuperacja należy do podstawowych instalacji każdego domu. Poprawnie zainstalowana instalacja wentylacji mechanicznej to technologia, które doceniana jest przez mieszkańców nowych budynków w Sieradzu, Zduńskiej Woli, Łasku, Pabianic czy Łodzi.

Na czym polega wentylacja i dlaczego jest skuteczna

Jednym z warunków dobrego samopoczucia człowieka, w sensie jego zdolności do pracy i regeneracji, a także utrzymania odpowiedniego stanu zdrowia, jest zapewnienie mu właściwego komfortowego mikroklimatu, chodzi głównie o dostęp do świeżego powietrza.

Głównym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w pomieszczeniach

Do spowodowania wymiany powietrza w pomieszczeniach służą urządzenia wentylacyjne. W zależności od potrzeb mogą być one mniej lub bardziej rozbudowane. Najprostszym sposobem, ale również najmniej skutecznym jest wentylacja grawitacyjna. Wentylacja grawitacyjna nie jest w stanie zapewnić wystarczającego strumienia powietrza wentylacyjnego ani dostarczyć ludziom odpowiedniego strumienia powietrza zewnętrznego niezbędnego ze względów higienicznych.

Jeżeli przepływ powietrza w pomieszczeniu następuje w wyniku oddziaływania czynników sztucznych (np. dzięki pracy wentylatora) to mamy do czynienia z wentylacją mechaniczną. Dzięki takiemu systemowi jesteśmy w stanie utrzymać na żądanym przez właściciela nieruchomości parametrów mikroklimatu, niezależnie od stanu powietrza zewnętrznego i procesów zachodzących wewnątrz pomieszczenia. Wentylacja mechaniczna w wielu nowo budowanych budynkach to już standard. Coraz więcej mieszkańców Łodzi, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku oraz Pabianic jest zainteresowanych takim rozwiązaniem. Nasza firma od kilkunastu lat oferuje profesjonalny montaż wentylacji mechanicznej. Śledzimy nowości techniczne i jesteśmy w stanie doradzić najbardziej optymalne rozwiązanie pod względem efektywności oraz kosztów dla danej nieruchomości.

Zasada działania rekuperacji jest prosta.

Wewnątrz rekuperatora powietrze zimne i ciepłe mijają się (nie mieszają, gdyż przechodzą oddzielnymi kanałami) wyrównując między sobą temperaturę, wilgotność – unikniemy zbytniego przesuszenia czy zawilgocona. Powietrze z zewnątrz jest oczyszczane w filtrach i do naszego domu trafia czyste, wolne od alergenów i drobnoustrojów powietrze. Nie musisz już otwierać okien, co również oznacza mniej hałasu.

Rekuperacja czyli wydajny odzysk ciepła w domach

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci czynniki zdrowotne zaczęły odgrywać doniosłą role, na równi z odczuciem komfortu cieplnego.

Przykre dolegliwości w pomieszczeniu ze słabą wentylacją związane są przede wszystkim ze zbyt małym strumieniem powietrza zewnętrznego, docierającego do budynku oraz z jego złą jakością. Źródłem zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu są zazwyczaj organizmy żywe (np. produkty uboczne oddychania, pocenie się , grzyby, pleśnie) jak również kiepsko zadbane systemy klimatyzacji i wentylacji (np. mikroorganizmy żyjące w nieczyszczonych przewodach wentylacyjnych).

Wszystkie te problemy rozwiązuje wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zwana rekuperacją. Rekuperacja łączy w sobie 3 zalety wentylacji.

Zalety zastosowania rekuperacji:

Jak rekuperacja może pozytywnie wpłynąć na Ciebie i Twoje pomieszczenie?

Znajdziesz nas miastach takich jak Sieradz | Zduńska Wola | Łask | Pabianice

Najbliżej Państwa wykujemy inwestycje z udziałem programu
CZYSTE POWIETRZE
Sieradz, Zduńska Wola, Łask, Pabianice, Łódź, Kalisz, Błaszki, Złoczew.
Najwięcej inwestycji realizujemy na terenie całego województwa łódzkiego.